Personvern

line

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for Lodgen Spiseri. Vi skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Personvernerklæring

Holbeck AS er opptatt av å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27.april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) og den tilsvarende norske iverksettelse av personvernforordningen.

Det er viktig at du er klar over at vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du er i kontakt med oss.

Det gjelder når

  • Du bruker nettsiden vår
  • Kontakter oss via e-post eller ringer vårt kundesenter
  • Sender inn kontaktskjema på nettsiden

Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1.Behandlingsansvarlig

Holbeck as v/daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg.

2. Hvorfor vi samler inn personopplysninger, og formålet med det

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om deg til ulike formål avhengig av hvordan vi er i kontakt med deg.

Formålet med innhentingen av personopplysninger er hele tiden å levere de tjenestene du som kunde forventer av oss basert på de henvendelser og avtaler som er gjort, samt gi deg bedre informasjon, service og støtte. Vi samler også inn informasjon om deg slik at vi kan tilpasse våre tjenester så de blir så relevante og nyttige for deg som mulig. I tillegg benytter vi persondata til å drive markedsføring dersom du har gitt samtykke til dette.

2.1 Personopplysninger knyttet til besøk på lodgenspiseri.no

Når du besøker lodgenspiseri.no loggføres dine bruksdata. Det skjer for eksempel når du viser eller klikker på innhold på nettsiden, eller når det gjennomføres søk. I den forbindelse benytter vi oss av informasjonskapsler, også kalt cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Cookies som benyttes for å registrere hva du gjør på nettsidene våre inneholder et id-nummer, som blir liggende hos deg mellom hvert besøk. Dette gjør at du i utgangspunktet er anonym, men vi allikevel kan samle informasjon om hva du og andre gjør på nettstedet over tid. Opplysninger som samles inkluderer hvilke sider som er besøkt og andre aktiviteter på nettstedet, i tillegg til generell informasjon om din nettleser og datamaskin/mobiltelefon, samt din IP-adresse i anonymisert form.

Det er to ulike formål med denne datainnsamlingen.

Det første formålet er å gi oss informasjon om hvordan nettsidene våre brukes, slik at vi blir bedre i stand til å forbedre din brukeropplevelse, gi nettsiden bedre funksjonalitet og analysere trafikken vår. Til dette formålet benytter vi Google Analytics til å samle og lagre data, men vi sørger for at opplysningene ikke deles med andre eller benyttes til andre formål. Uten denne informasjonen blir det vanskelig for oss utforme nettsiden slik at den løser våre kunders behov på en god måte, og grunnlaget for denne behandlingen med Google Analytics er derfor en interesseavveiing.

Det andre formålet er å kunne servere deg personalisert og tilpasset markedsføring inkludert produktannonser med et personlig preg i andre kanaler og nettsteder, som for eksempel sosiale medier, utenfor lodgenspiseri.no, eller å måle effekten av slik markedsføring. For å oppnå dette lar vi annonseleverandører som Google, Facebook og Microsoft få knytte opplysningene om din bruk av nettstedet til sine cookies, og sine id-nummer. Dette setter dem i stand til å koble sammen informasjon fra mange ulike nettsteder, slik at vi kan få vise deg relevante annonser andre steder på Internett, og slik at de kan berike den interesseprofilen de har på din bruker for at du skal generelt få bedre tilpassede annonser også fra andre bedrifter. Grunnlaget for denne behandlingen er ditt aktive samtykke, som du gir ved å akseptere markedsføringscookies eller klikke “Tillat alle” på vårt cookie-banner.

På vår cookie-oversikt (cookiebot) kan du se en full oversikt med flere detaljer over hvilke cookies som brukes på lodgenspiseri.no. Du kan også endre eller trekke tilbake ditt samtykke til vår bruk av cookies.

2.2 Personopplysninger knyttet til nyhetsbrev

Når du melder deg på eller takker ja til å motta nyhetsbrev og/eller sms’er fra oss, samtykker du til at vi kan lagre og bruke personopplysninger om deg.

Vi registrerer og lagrer navn, adresse, mobilnummer og e-post.

Vi bruker e-postadressen og ditt telefonnummer til å sende deg informasjon om produkter, nyheter, kampanjer og annet. E-postadressen og telefonnummeret ligger lagret hos oss fram til du eventuelt melder deg av nyhetsbrevet.

Når du åpner nyhetsbrev på epost, eller klikker på lenker i e-post eller sms, registreres dette i våre systemer, slik at vi kan følge med på hvor mange som mottar og reagerer på våre utsendelser.

Som nevnt under pkt 2.1 ovenfor benyttes cookies ved besøk på lodgenspiseri.no. Informasjon om hvilke lenker du klikker på når du mottar tilbud i kundeklubben knyttes i noen tilfeller til cookies, men det gjør ikke dine personopplysninger som navn, telefon og epost. Se pkt 2.1 for mer informasjon om dette.

De opplysninger vi har samlet om deg kan benyttes for å segmentere våre utsendelser, slik at vi kan gi deg relevant og tilpasset markedsføring.

2.3 Personopplysninger knyttet til e-post henvendelser eller telefonkontakt med vår booking.

For å håndtere innkomne telefoner og e-posthenvendelser lagrer vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt tidligere e-posthistorikk. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på, og informasjonen loggføres derfor som en del av din kunderelasjon med oss.

(Vi følger opp tidligere bookinger)

Telefonhenvendelser til vår booking, som ikke krever noen e-postoppfølging i ettertid, vil ikke bli lagret, og eventuelle notater vil bli makulert når saken eller bakgrunnen for henvendelsen ikke lenger er relevant.

3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Vi gir ikke personopplysninger om deg videre til tredjepart med mindre det  foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Et lovlig grunnlag kan i denne sammenheng være at vi må utgi nødvendige personopplysninger, for å bli i stand til å oppfylle de avtaler og forpliktelser vi har overfor deg. Det kan også være et rettslig lovgrunnlag som pålegger oss å utgi personinformasjon om deg.

3.1 Når du besøker nettstedet

Vi bruker cookies (se pkt 2.1) for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å analysere trafikken vår, og for å levere sosiale mediefunksjoner. Vi deler derfor informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med våre samarbeidspartnere innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid. Våre samarbeidspartnere vil kombinere den informasjonen med annen informasjon som du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom bruk av tjenestene deres.

I noen tilfeller kan disse aktørene tilby deg muligheten til å påvirke hvordan dine personopplysninger behandles og benyttes.

Tredjepartsleverandører vi samarbeider med inkluderer

Se også fullstendige detaljer i vår cookie-oversikt (cookiebot).

3.2 Som mottaker av nyhetsbrev

Vi benytter Mailchimp/Hubspot/Make/ClickDimension for administrasjon og utsendelse av nyhetsbrev. Dine kontaktdata vil dermed bli lagret i deres databaser.

For en utfyllende beskrivelse av hvordan (våre leverandører) behandler persondata, les personvernerklæringen deres her:

  • Mailchimp
  • Hubspot
  • Make AS
  • Click Dimension

Utover ovennevnte vil vi aldri selge eller utlevere personopplysningene dine til tredjepart/utenforstående. Tredjepart har heller ikke rettigheter til innsyn i eller mulighet til å benytte dine opplysninger til andre formål enn det som er beskrevet i kapittel 2.

4. Grunnlaget for behandlingen og dine rettigheter

Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger om deg er ett av følgende

  • de avtaler som er inngått
  • de samtykkene du har gitt når du aksepterer cookies på nettstedet, eller når du melder deg på vårt nyhetsbrev
  • en interesseavveiing basert på båre legitime interesser (se pkt 2.1 og 2.3)

Du har til enhver tid rett til rett til å kreve innsyn i hva slags personopplysninger vi har lagret om deg, du kan be om korrigering eller sletting av lagrede personopplysninger.

Ditt samtykke for behandling av personopplysninger basert på cookies kan du endre eller trekke tilbake på denne siden(cookiebot).

Ditt samtykke til å motta nyhetsbrev kan du trekke tilbake gjennom dertil egnede lenker i de e-postene du har mottatt.

Ønsker du ikke å benytte deg av disse mulighetene, eller du har andre spørsmål, kan du kontakte oss på pernille@lodgenspiseri.no eller ringe oss på telefon 40605508.

Alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Dersom du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger i tråd med pålagte lover og regler, kan du klage til pernille@lodgenspiseri.no eller Datatilsynet.

Lagring av personopplysninger

Vi vil lagre personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser og avtaler vi har overfor deg.

Opplysninger som vi etter bokføringsloven er forpliktet til å oppbevare i minst 5 år, vil bli slettet når kravet til oppbevaring er utløpt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

Holbeck AS

Pb 107

3560 Hemsedal

Org nr 91 37 92 165

Telefon: 40605508

Epost: pernille@lodgenspiseri.no

5. Overføring til andre land

Flere av de systemene vi benytter fra tredjepartsleverandører baserer seg på lagring av data utenfor EU/EØS, primært i USA. Vi er klar over utfordringene med å etterleve europeisk regelverk (GDPR) når data er fysisk lagret i andre land, og spesielt følgene av Schrems II dommen. Vi bestreber oss på å ta i bruk eller bytte til systemer og leverandører som lagrer data innenfor EØS eller i godkjente tredjeland, men må anerkjenne at dette i mange tilfeller er praktisk eller økonomisk vanskelig, særlig tatt i betraktning kostnaden ved å skifte leverandør. Risikoen ved lagring av data i andre land knytter seg til uvisshet om informasjonssikkerheten, muligheten for andre lands myndigheter til å kreve innsyn i datamaterialet, og begrenset mulighet for deg til å hevde dine rettigheter. Vi vurderer det slik at de systemer vi benytter som lagrer data i andre land i liten grad inneholder personopplysninger som vil ha interesse eller verdi for myndigheter eller andre aktører, og at risikoen for krenkelse av ditt personvern er begrenset.

 

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden. Øverst i personvernerklæringen er det oppgitt en dato for når den sist ble endret. Dersom det er vesentlige endringer, eller endringer som krever ditt samtykke, vil du bli kontaktet på e-post, eller vi vil legge ut informasjon på vår nettside.